پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: تاثیر مصرف زیاد نوشابه‌های گازدار در بلوغ زود‌رس در دختران

در برنامه راز دانش این هفته دو گزارش پخش می‌شود:

تاثیر مصرف زیاد نوشابه‌های گازدار در بلوغ زود‌رس در دختران، و آغاز ساخت تلسکوپی جدید برای پرده برداشتن از راز انرژی تاریک.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.