پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز بیولوژیک دلدادگی؛ سهم هورمون ها در عاشقی چیست؟

امروز روز ولنتاین است و بسیاری از عاشقان در گوشه و کنار جهان، عشقشان را جشن می گیرند. نگین شیرآقایی نگاهی کرده به اینکه از لحاظ بیولوژیکی چه اتفاقی در یک انسان عاشق میفتد و یکی از روشهایی را هم که افراد برای عاشق شدن به آن روی میاورند، امتحان کرده است.