پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کوتاهی و بلندی قد و ارتباط آن با بیماری‌های قلبی

در برنامه راز دانش این هفته دو گزارش پخش می‌شود:

ابتدا نتایج پژوهش تازه‌ای که حاکیست یک سوم والدین اضافه وزن فرزندشان را جدی نمی‌گیرند.

و بعد ارتباط کوتاهی و بلندی قد افراد و احتمال ابتلاء به بیماری‌های قلبی.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و آزاده نشیبا آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.