پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغذیه سالم یا فعالیت جسمی؛ کدام در مهار چاقی موثرتر است؟

فعالیت جسمی، نقش خیلی کمی در مهار چاقی مفرط دارد و تبلیغات درباره سلامت عمومی باید بر تغذیه سالم متمرکز شود. این مضمون سرمقاله مجله بریتانیایی پزشکی ورزشی است. نویسندگان این مطلب که سه کارشناس بین المللی اند گفته اند وقتش رسیده که به افسانه نقش ورزش در کاهش وزن پایان داده شود.

گزارش آدام بریمِلو را ببینید.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.