پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا می دانید که: هر سال ۷۰۰ هزار نفر به دلیل مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌‌‌‌‌‌‌ها می‌میرند

آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین کشفیات در زمینه علم پزشکی بوده اند و با استفاده از آنها، از مرگ میلیون ها بیمار پیشگیری شده است. ولی هم اکنون نگرانی فزاینده ای در مورد مقاوم شدن میکروب ها به آنتی بیوتیک ها وجود دارد تا جایی که احتمال می رود که بسیاری از عفونت های قابل درمان در جهان، دوباره تبدیل به بیماری های مرگبار شوند.

در این ویدیو نگاهی به این موضوع انداخته ایم. چند ماه پیش دبیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت که اگر به مساله مقاومت به آنتی بیوتیک ها توجه نشود، این موضوع به معنی پایان علم پزشکی مدرن به گونه ای که ما می شناسیم، خواهد بود.

مقاومت به آنتی بیوتیک ها و برنامه سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با آن، یکی از بحث های اصلی نشست جهانی این سازمان است که از ۱۸ تا ۲۶ مه ۲۰۱۵ در ژنو برگزار می شود.