پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابزارهای تازه برای جلوگیری از هدررفتن محصولات کشاورزی

تحقیقات نشان می‌دهد ۹۹ درصد مواد شیمیایی که کشاورزان در مزارع استفاده می‌کنند هدر می‌رود. چون این مواد به هدف نمی‌خورند. از سوی دیگر هم هر سال بیش از ۶۰ درصد از میوه و سبزیجات هدر می‌رود چون مغازه‌دارها می‌گویند محصولات قابل فروش نیستند. اما نسل تازه‌ای از ماشین‌ها می‌تواند این مشکلات را برطرف کند. گزارش جرمی هاول را از Shropshire در شمال غرب انگلستان ببینیم.