پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا ایرانی ها "الکلی" شده اند؟

می نوش مخور غم جهان گذران، خوش باش دمی به شادمانی گذران...

آیا این توصیه عمر خیام، کار دست ایرانی ها داده یا مشکل جای دیگری است؟

وزارت بهداشت ایران خبر داده است که ۱۵۰ موسسه برای بازپروری و درمان اکلی ها به راه خواهد انداخت.

در کشوری که شیرازش به شراب قرمز مشهور بود و کشمشش برای عرق، شاید این خبر عجیب نباشد اما در کشوری که ۳۷ سال است یک بطری مشروب الکلی حکم کیمیا را دارد و کار نوشندگان حتی ممکن است به کرام الکاتبین بیافتد دیگر چرا؟

علی همدانی در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی در روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵) به این موضوع پرداخته و با دکتر مهبد ابراهیمی در بخش فارسی بی‌بی‌سی گفتگو کرده است.

برای دریافت سایر برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.