پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش ربات‌هایی با احساسات و عواطف انسانی

رباتی را تصور کنید که احساسات و عواطف انسانی را می شناسد، دارای شخصیت است و می تواند با شما برقصد. این یکی از اختراعات جدیدی است که اخیر در بزرگترین نمایشگاه ربات در جنوب فرانسه به نمایش در آمد. در این نمایشگاه ربات های دیگری هم بود، از جمله یکی که خانه را تمیز می کند تا دیگری که پشت دخل سوپر مارکت جنس می فروشد.

روری کتلان جونز از این نمایشگاه گزارش می دهد