پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: انگلی که می‌تواند رفتار انسان را تغییر بدهد

در برنامه این هفته راز دانش، گزارشی می‌شنوید درباره انگلی که می‌تواند رفتار حیوانات و انسان‎ها را تغییر بدهد و همینطور تنقلاتی که مصرفشان ممکن است منجر به سوء‌تغذیه در کودکان بشود.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود و آزاده نشیبا آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌ها را از طریق ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی بشنوید.