پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف خانواده جدید پروانه

مجله علمی زولوجیکا اسکریپتا(zoologica scripta)، خبر کشف خانواده جدیدی از پروانه های شپ پره را اعلام کرده. آخرین بار بیست سال پیش خانواده ای از پروانه ها کشف شد. این کشف توسط پروژه ای بین المللی در آلمان انجام شده که محقق ارشد آن حسین رَجایی، پژوهشگر ایرانیست. شهریار صیامی درباره این کشف توضیحات بیشتری می دهد.