پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: روش درمانی تازه برای مقابله با سرطان پستان

در برنامه این هفته راز دانش، گزارشی می‌شنوید درباره یک روش درمانی تازه برای مقابله با سرطان پستان،

و گزارش دوم برنامه این هفته نیز در مورد آزمایش شیوه‌ای جدید برای درمان بیماری فیبروز سیستیک است.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود و آزاده نشیبا آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌ها را از طریق ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی بشنوید.