پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجسمه ای به یاد مشهورترین شیر زیمبابوه؛ سیسل به پارک هوآنگه بازمی گردد

یک گروه طرفدار حمایت از حیات وحش می خواهد در پارک ملی هوآنگه در زیمباوه یک مجسمه برنزی از سسیل نصب کند. این همان جایی است که یک دندانپزشک آمریکایی این شیر معروف را غیرقانونی شکار و صداهای ضد شکار را بلندتر کرد. اما محققی که متوجه مرگ سسیل شد معتقد است ممنوعیت شکار بهترین راه حل برای کمک به حیات وحش نیست.

الیستر لیت هد گزارش می دهد.