پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصاویر فضاپیمای روزتا از دنباله دار p۶۷

دانشمندانی که دنباله دار p۶۷ را دنبال می کنند، منتظر این لحظه بودند. p۶۷ بیش از همیشه به خورشید نزدیک شده و فضاپیمای روزِتا که مثل سایه آن را در کهکشان تعقیب می کند توانسته از آن تصویربرداری کند. تصاویری از گاز و غباری که دنباله دار ایجاد میکند که گفته شده مقدار آن یک تُن در ثانیه است. دیوید شوکمن گزارش می دهد.