پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هوش مصنوعی در صنایع نظامی و تسلیحاتی چه نقشی دارد؟

نمایشگاه تسلیحات نظامی و دفاعی لندن که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی‌ترین نمایشگاه‌هاست. امسال بیش از شصت کشور به این نمایشگاه دعوت شده‌اند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، بحرین و جمهوری آذربایجان که منتقدان می‌گویند همه کارنامه حقوق بشری سیاهی دارند. به مناسبت هفته ویژه هوش مصنوعی در بی‌بی‌سی فرانک عمیدی به این نمایشگاه سری زده تا ببیند این‌روزها هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی چه نقشی دارد.