پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ربات‌ها شریک جنسی آدم‌ها می‌شوند؛ طعم عشق آهنین چگونه است؟

تصور کنید که به آینده سفر کرده‌اید و در خانه چند جور ربات دارید، مثلا برای نظافت، آشپزی یا حتی رابطه جنسی. این نوع آخر، همان چیزی است که این روزها بعضی متخصصان را نگران کرده. آن ها می‌گویند ساخت ربات‌هایی که می‌توان با آن‌ها رابطه جنسی برقرار کرد باید متوقف شود چون وجودشان نه ضرورتی دارد و نه از نظر اخلاقی درست است. باران عباسی گزارش می‌دهد.