پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورزش صبحگاهی سالمندان در ژاپن با یک ربات مربی

در ادامه برنامه های بی بی سی درباره نقش رباتها، به ژاپن می رویم، جایی که بیشتر از هر کشور دیگری روی آدم آهنی ها تحقیق و پژوهش کرده. شرکت های ژاپنی همین حالا هم بیش از ۲۵۰ هزار ربات صنعتی بکار گرفته اند. و نقش رباتها بیشتر هم خواهد شد در کشوری که جمعیتش پیر و نیروی کارش به سرعت کم می شود.

روپرت وینگفیلد هِیز گزارش می دهد.