پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز جوانی: ورزش کنید و ۲۵ سال جوان‌تر بمانید

پژوهش‌های جدید نشان داده که افراد بالای ۵۰ سال اگر هر روز به طور جدی ورزش کنند می توانند سن تندرستی خود را تا ۲۵ سال جوان تر نگه دارند. امروز روز جهانی سالمند است. به این مناسبت در روزهای آینده مجموعه گزارش‌هایی تحت عنوان راز جوانی پخش خواهیم کرد که در آنها امیر پیام با پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی صحبت کرده که می دوند، شنا می کنند و گرچه سن شان بالاست اما پیر نیستند.