پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به نسل بعدی تلسکوپ‌ها با قدرتی شگفت‌انگیز

تلسکوپ های کنونی فعال چه در سطح زمین و چه در فضا، به درک بهتر ما از جهان کمک کرده و تصاویر قابل توجهی از کهکشان راه شیری و فراتر از آن گرفته اند.

در طول دهه های آینده نسلی تازه از تلسکوپ ها با قدرتی باورنکردنی به ما کمک می کنند درک بهتری از جهان با وضوحی بیش از پیش به دست آوریم.

در ویدیوی بالا نگاهی به تلسکوپ های آینده انداخته ایم.