سربروس سرانجام رخ نمود

حق نشر عکس NASA.JPL.JHU.SwRI

کاوشگر نیوهورایزنز ناسا تصویری از سربروس، یکی از کوچکترین اقمار پلوتو را به زمین مخابره کرده است.

به این ترتیب آلبوم عکس خانواده اقمار پلوتو تکمیل شد، شارون (کرون)، نیکس، استیکس، هایدرا و حالا سربروس.

هال ویور یکی از دانشمندان پروژه نیوهورایزنز گفت پلوتو "یک بار دیگر همه را شگفت‌زده کرده است."

تصویر اخیر نشان می دهد که سربروس دو لتی است، سطحی بسیار براق دارد و کوچکتر از آن چیزی است که تصور می‌شد، دوازده کیلومتر طول و چهار و نیم کیلومتر عرض.

دو تکه بودن سربروس ممکن است به این علت باشد که از برخورد و الحاق دو توده یخی شکل گرفته و تکه بزرگتر تقریبا هشت و تکه کوچکتر حدود پنج کیلومتر قطر دارد، تقریبا به اندازه استیکس، دیگر قمرک پلوتو.

اقمار سیارات معمولا به دلیل تغییرات شیمیایی ناشی از نور خورشید و پرتوهای کیهانی تاریک و کم‌نور هستند اما سربروس درخشان‌تر از حد انتظار است.

حق نشر عکس NASA.JPL.JHU.SwRI
Image caption اقمار پلوتو

سربروس تقریبا نیمی از نوری را که به آن می رسد منعکس می‌کند و این نشان می دهد که سطح یخی آن بسیار تمیز است.

سربروس با پلوتو شصت هزار کیلومتر فاصله دارد، بین نیکس و هیدرا قرار دارد و فقط مدار هیدرا از آن نسبت به پلوتو دورتر است.

این تصویر را لوری، یکی از دوربین‌های نیوهورایزنز از فاصله چهارصد هزار کیلومتری گرفته و از ترکیبی تعدادی عکس شکل گرفته است به نحوی که حاوی حداکثر جزئیات باشد.

نیوهورایزنز از این به بعد رهسپار اعماق فضا خواهد شد، هم اکنون پنج میلیارد کیلومتر با زمین فاصله دارد.

این هفته نیوهورایزنز تغییر جهت می‌دهد و به سمت شیی به نام ۲۰۱۴ اِم‌یو ۶۹ (۱۱۱۰۱۱۳Y) در کمربند کویپر رهسپار خواهد شد.

نیوهورایزنز در سال ۲۰۱۹ با این جرم آسمانی ملاقات خواهد کرد اما ابتدا باید بودجه ادامه پروژه در چنین فاصله دوری از زمین به تصویب برسد.

نیوهورایزنز که بیش از نه سال پیش ماموریت خود را آغاز کرد، ۲۳ تیر امسال به نزدیکترین فاصله از پلوتو، بزرگترین جرم در کمربند کویپر رسید.