پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امشب سیارکی به اندازه چهار زمین فوتبال، از کنار زمین می گذرد

یک جرم آسمانی امشب از فاصله نزدیک زمین خواهد گذشت. تی بی ۱۴۵ یک خرده سیارک است که اندازه ای حدود ۴ زمین فوتبال دارد. ستاره شناسان تنها همین ماه پیش به وجود آن پی بردند. اما متخصصان به ما اطمینان می دهند که دست کم تا صد سال بعد جای نگرانی نیست.

تیم آلمن گزارش می دهد.