پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب محقق ایرانی به عنوان یکی از دانشمندان برجسته علوم زمین در سال ۲۰۱۶

اتحادیه اروپایی علوم زمین، کاوه مدنی، محقق ایرانی را به عنوان یکی از دانشمندان جوان برجسته علوم زمین در سال ۲۰۱۶ انتخاب کرده است. این اولین بار است که یک ایرانی موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه می شود که در بیش از سی سال گذشته اهدا شده .کاوه مدنی استاد دانشگاه امپریال کالج لندن است و به بی بی سی فارسی گفته، که او نظریه های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت منابع آب کرده است.