پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورود فضانوردان به ایستگاه فضایی پانزده ساله شد

سازمان فضانوردی آمریکا، ناسا، پانزدهمین سالگرد ورود فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی را جشن می گیرد. این ایستگاه که تقریبا به اندازه یک زمین فوتبال است، چهارصد کیلومتر بالاتر از کره زمین قرار دارد و هر نود دقیقه یک بار به دور آن می گردد. یکی از معروفترین ساکنان سابق ایستگاه، کریس هدفیلد (Hadfield) کانادایی، که فرمانده سابق آن هم بوده، به بی بی سی از زندگی در فضا گفته است.