امید به زندگی در کشورهای مرفه افزایش یافت

حق نشر عکس Thinkstock

یک تحقیق جدید بین‌المللی خاطرنشان می‌کند که امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته به نسبت سال ۱۹۷۰، بیش از ده سال افزایش یافته است.

اگرچه این تحقیق می‌گوید امید به زندگی در آمریکا در میان کشورهای مرفه به پائین‌ترین حد رسیده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود گفته است در میان ۳۴ کشوری که این تحقیق روی آنها انجام شده، کشورهای ژاپن، سوئیس و اسپانیا در این زمینه پیشتاز بودند و متوسط امید به زندگی در این کشورها ۸۳.۴ سال بود.

این رقم در آمریکا هم اکنون به زیر ۷۹ سال رسیده است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند دلیل سقوط آمریکا در این رده‌بندی، ضعف سیستم خدمات درمانی عمومی، نابرابری درآمدها و میزان بالای چاقی است.