پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روبات سخنگو در خبرنامه کلیک

لایحه تازه برای دسترسی آسان پلیس به فعالیت کاربران اینترنت در بریتانیا، پاسخ‌های آماده ایمیل گوگل، پهپادی که بدون مشکل از بین درختان پرواز می‌کند و روبات کوچک ساخت تویوتا، در خبرنامه کلیک.