شروع ساخت یکی از بزرگترین تلسکوپ های جهان

حق نشر عکس GMT
Image caption این تلسکوپ مجهز به هفت آینه ۸.۴ متری خواهد شد

عملیات ساخت یکی از مهم ترین تلسکوپ های جهان که در یک دهه آینده فعال خواهد شد طی مراسمی در شیلی شروع شده است.

"تلسکوپ عظیم ماژلان" (GMT) روی قله سرارو لاس کامپاناس در شیلی ساخته خواهد شد.

قطر آینه اصلی این سیستم ۲۴.۵ متر خواهد بود و امید می رود که این تلسکوپ امکان کند و کاو در اولین اجرامی که در کیهان شروع به تابیدن کردند، بررسی انرژی و ماده تاریک، و شناسایی سیارات بالقوه قابل سکونت را فراهم کند.

این تلسکوپ در یک پروژه بین المللی تحت سرپرستی آمریکا ساخته می شود. استرالیا، برزیل، کره و شیلی دیگر اعضای این پروژه هستند.

نمایندگان اعضای این پروژه روز چهارشنبه در مراسمی شروع ساخت تلسکوپ را در محل آن جشن گرفتند.

قبلا خاکبرداری مفصلی برای مسطح کردن قله لاس کامپاناس انجام شده تا زمینه برای ساخت تلسکوپ فراهم شود.

مسابقه سه طرفه

مهندسان اکنون می توانند اجزای تشکیل دهنده تلسکوپ عظیم ماژلان را به آنجا حمل کنند.

سطح اصلی انعکاسی آن شامل هفت آینه ۸.۴ متری خواهد بود. ساخت این آینه ها هم اکنون در جریان است.

حق نشر عکس GMT
Image caption تصویر ساختگی از تلسکوپ عظیم ماژلان که در شیلی ساخته خواهد شد

تلسکوپ در سال ۲۰۲۱ درحالی فعال خواهد شد که فقط تعدادی از آینه های آن نصب شده. اما تا ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ همه آنها نصب می شوند.

هم اکنون سه تلکسوپ عظیم که در طیف های مرئی و فروسرخ کار می کنند در مراحل مختلف طراحی و ساخت هستند.

ماژلان یکی از آنهاست. تلسکوپ فوق العاده بزرگ اروپایی (E-ELT) آن هم در شیلی و تلسکوپ سی متری (TMT) که در هاوائی ساخته خواهد شد دو تلسکوپ دیگر هستند.

قطر آینه های این دو تلسکوپ به ترتیب ۳۹ متر و ۳۰ متر است بنابراین پس از تکمیل از ماژلان بزرگتر خواهند بود. اینها دارای معماری خیلی متفاوتی خواهند بود چون سطوح اصلی انعکاسی آنها حاوی صدها آینه کوچک خواهد بود.

در مقابل طراحان ماژلان تصور می کنند که کار کردن فقط با هفت آینه آنها را در موقعیت بهتری برای رصد بعضی اجرام خاص قرار می دهد.

به علاوه پیچیدگی کمتر این سیستم باعث خواهد شد که زودتر ساخته شود و راه بیافتد.

مطالب مرتبط