پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا کاوشگری را برای کشف راز جاذبه به فضا فرستاد

آژانس فضایی اروپا جستجوگری را به فضا فرستاده تا فناوری طراحی شده برای اثبات وجود امواج گرانشی را آزمایش کند. نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین یکصد سال پیش وجود این امواج را پیش‌بینی کرده بود. این جستجوگر که لیزا پث‌فایندر نام دارد برای فاصله گرفتن از جاذبه زمین، یک و نیم میلیون کیلومتر از زمین دور می شود..

پالاب گوش گزارش می دهد.