پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توله سگ هایی که از طریق لقاح مصنوعی متولد شدند

دانشمندان برای اولین بار، از طریق لحاق مصنوعی، یا همان آی وی اف، ۷ توله سگ به دنیا آوردند. این ۷ توله، در آزمایشگاه لقاح پیدا کردند و بعد به رحم یک سگ ماده منتقل شدند. محققان می گویند این موفقیت، به حفظ نژادهایی در خطر انقراض و درمان بیماری ها ارثی سگها کمک می کند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.