پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق پاریس؛‌ اتفاقی تاریخی

نشست تغییرات اقلیمی در پاریس به توافقی تاریخی رسیده است. ۱۳۴ کشور در حال توسعه، از جمله چین، هند وعربستان سعودی، با پیش نویس توافقی موافقت کرده اند که براساس آن، تمهیداتی اندیشیده شده تا دمای زمین کمتر از دو درجه افزایش پیدا کند. این توافق گرچه به نظر بعضی از فعالان محیط زیست کافی نیست اما لازم است تا بسیاری از نقاط جهان، قابل زندگی کردن باقی بمانند، در غیر این صورت، تغییرات اقلیمی بخش عمده ای از جهان را خالی از سکنه خواهد کرد.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.