پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا می‌دانید که مغز افراد دو زبانه دیرتر پیر می‌شود؟

آیا شما هم بیش از یک زبان بلدید؟ هر روز تحقیقات تازه ای درباره مغز افرادی که به دو زبان یا بیشتر سخن می گویند منتشر می شود. بر اساس این تحقیقات کار بیشتری که مغز این افراد انجام می دهد، فوایدی در سال‌های پیری برای آنان دارد. ویدیوی بالا اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه می دهد.