پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژوهشگران می‌گویند سگها در دوستی با یکدیگر هم کم نمی‌گذارند

سگ را بهترین دوست انسان می نامند. ولی آیا سگها می توانند مثل انسانها رفتار کنند؟ گروهی از پژوهشگران در ایتالیا گفته اند سگها می توانند حالتهای چهره یکدیگر را تقلید کنند و با یکدیگر همدردی کنند.

رابرت هال گزارش می دهد.