پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشخیص سریع و آسان خونریزی مغزی با اسکنر دستی

سرویس آمبولانس هوایی در لندن در حال استفاده آزمایشی از یک اسکنر دستی است که می تواند صدمات مغزی بالقوه خطرناک را تشخیص دهد. این دستگاه که اینفرا اسکنر نام دارد می تواند لخته های خون را در سطح مغز کشف کند. اگر این لخته ها درمان نشوند ممکن است فرد بمیرد یا معلول شود. فرگوس والش گزارش می دهد.