پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پس از ۵۰ میلیون سال زندگی روی کره زمین؛ کرگدن‌ها بر لبه انقراض

بیش از ۵۰ میلیون سال روی کره زمین زندگی کرده اند؛ اما این روزها بیش از پیش نسلشان در خطر است. تقاضا برای شاخ کرگدن در بازارهای آسیا، شکار غیر قانونی این جانور را به شدت افزایش داده. تنها امسال بیش از ۱۰۰۰ کرگدن در آفریقای جنوبی کشته شده اند. در گزارش نمسا ماسکو تصاویری از حیوانات کشته شده هست که ممکن است برایتان خوشایند نباشد.