پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابزارهای واقعیت مجازی در راه بازار

سال ۲۰۱۶، سالی است که میلیون ها نفر، «واقعیت مجازی» را به خانه هایشان می برند. بازهای ویدیویی و هدست های واقعیت مجازی، به زودی وارد بازار می شوند. اما آنطور که روری کَتـلـِن جونز،گزارش می دهد، این فناوری بجز بازی، استفاده هایی هم در آموزش و درمان بعضی مشکلات ذهنی دارد.