پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پروژه تور: برای هر نوع فیلترینگ راه حل پیدا می‌کنیم

جشنواره آزادی اینترنت یکشنبه در والنسیای اسپانیا به پایان رسید. یکی از محورهای اصلی این جشنواره‌، فناوری‌های عبور از فیلترینگ و مخفی نگه داشتن هویت کاربران بود. یکی از معروف‌ترین این ابزارها در جهان، تور است. الیسون مَکرینا، یکی از دست‌اندرکاران پروژه تور به خبرنگارمان بهرنگ تاج‌دین در حاشیه این جشنواره گفت که اینترنت به شکل فعلی‌اش پاسخگوی نیازهای امروز نیست و لازم است که تغییر کند.