پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'اول انقراض دایناسورها آغاز شد ، بعد سیارک به زمین خورد'

تحقیقی جدید نشان داده دایناسورها میلیون‌ها سال قبل از برخورد سیارکی، که تصور می‌شود آنها را از بین برد، در حال انقراض بودند. یافته جدید دانشمندان با بررسی پیچیده فسیل‌های به جا مانده از دایناسورها به دست آمده و نشان می‌دهد جمعیت این جانواران قبل از برخورد سیارکی که شصت و پنج میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد هم در حال کاهش بود. گزارش پالاب گوش را ببینید.