پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک تحقیق تازه می گوید ورزش در هوای آلوده هم می تواند مفید باشد

در بریتانیا، بیماریهای ناشی از آلودگی هوا، هر سال باعث بیش از 40 هزار مرگ زودرس می شود. ورزش کردن در چنین هوایی، به معنی استنشاق بیشتر مواد مضر است. اما یک تحقیق جدید در دانشگاه کمبریج نشان می دهد، سود ورزش در هوای آلوده شاید از ضررش بیشتر باشد.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.