پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر در لوله، با سرعت صوت

تصور کنید که فاصله ۶۰۰ کیلومتری لس آنجلس تا سن فرانسیسکو را با سرعتی نزدیک به سرعت صوت، حدودا نیم ساعته طی کنید. مسافتی که با ماشین حدودا شش ساعت طول می کشد. پروژه هایپرلوپ، قرار است این رویا را به حقیقت بدل کند. مسافران هایپر لوپ، قرار است سوار کپسول هایی شوند که حداکثر با سرعت حدودا هزار کیلومتر در ساعت داخل یک لوله حرکت می کنند.

دیو لی خبرنگار بی بی سی از بوستون گزارش می دهد.