پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف اشیا عتیقه در سواحل مدیترانه

باستان شناسان اسرائیلی نزدیک سواحل مدیترانه مجموعه ای از اشیای عتیقه پیدا کرده اند که گمان میرود ۱۶۰۰ سال قدمت داشته باشند. ظاهرا این اشیا بار یک کشتی تجاری بوده که زمان امپراطوری روم نزدیک بندر قیصریه غرق شد.

تیم آلمن گزارش می دهد