پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محققان می گویند بشر دست به کار نشود، جانش را به سوپرباکتری ها می بازد

تا حدود چهار دهه دیگر، باکتریها به قدری دربرابر آنتی بیوتیکها مقاوم میشوند که ممکن است هر سال ۱۰ میلیون نفر جانشان را به بیمارهای عفونی مختلف از دست بدهند. این هشدار نتیجه یک تحقیقات مستقل است که در بریتانیا انجام شده. تحقیقاتی که خواهان آموزش مردم برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک و مشوقهای مالی به داروسازان برای ساخت داروهای جدید است.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.