پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رمزگشایان پیشکسوت، گروهی که کدهای سری هیتلر را می شکستند دوباره دور هم جمع شدند

گروه بلچلی پارک که برای رمزگشایی پیامهای آلمانی ها در جنگ جهانی دوم مشهور هستند و توانستند رمزهای لورنز را هم که به رمزهای محرمانه هیتلر معروف بود، رازگشایی کنند، دور هم جمع شده اند. باقی مانده این گروه که بیشترشان بیش از نود سال سن دارند در موزه ملی کامپیوتر گرد آمدند تا نشان دهند چطور موفق به رمزگشایی پیام های آلمانی ها شدند. نیک هایم گزارش می دهد.