پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فضاپیمای ناسا در آستانه قرار گرفتن در مدار مشتری

جونو، کاوشگر ناسا ببه نزدیکی مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی رسیده و در آستانه قرار گرفتن در مدار آن است. این فضاپیما پنج سال پیش به فضا فرستاده شد و تا به حال حدود ۳ میلیارد کیلومتر را پیموده است. وارد شدن به مدار مشتری بسیار خطرناک است اما اگر این فضاپیما موفق شود، می تواند به فهم ما از این جهان رازآلود کمک کند.

ربکا مورل گزارش می دهد.