پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کره زمین به تدریج در حال گرم شدن است

بار دیگر، ماه گذشته میلادی به عنوان گرم ترین ماه، در این موقع از سال، در تاریخ ثبت شده بشر اعلام شد. در طول یکسال و نیم گذشته، هر ماه به نوبه خود گرمترین ماه بوده است. کارشناسان این گرم شدن تدریجی را نشانه گرم شدن کره زمین می دانند.

سیاوش اردلان گزاش میدهد