BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 19:41 گرينويچ - پنج شنبه 19 مه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
کشتی نوح منجمد لوئيزيانا
 

 
 
گربه کاراکال
اين مرکز سعی دارد حيوانات در معرض خطر انقراض مانند گربه کاراکال را نجات دهد
همانطور که به جهان عجيب و نامتعارف 'مرکز تحقيقات گونه های در معرض خطر' وابسته به موسسه آدوبان پا می گذاريم، درهای فلزی الکترونيکی با حالتی دلهره آور پشت سرمان بسته می شود.

گروه کوچک ما شامل تعدادی خبرنگار به سوی مکانی راهنمايی می شود که از بسياری جهات، تداعی گر فيلم پارک ژوراسيک است.

براساس داستان تخيلی آن فيلم، دانشمندان به وسيله يک رشته سالم دی ان ای ماقبل تاريخ که در يک کهربا به دام افتاده بار ديگر موفق به خلق دايناسورها می شوند.

بزرگترين درندگانی که اين مرکز تاکنون به کمک "دی ان ای"، کلون (همانندسازی ژنتيکی) کرده است يک گربه وحشی آفريقايی است.

همانطور که با اتومبيل از ميان جنگل انبوه و سرسبز مجموعه اين مرکز عبور می کنيم، عجيب نبود اگر ناگهان يک تيراناسوروس از پشت بته های بخارآلود جنگل سربرمی آورد.

بعد از چند دقيقه، به قفس های گربه هايی می رسيم که اين مرکز را در خط مقدم فن همانندسازی ژنتيکی حيوانات قرار می دهد.

ارين سارات، راهنمای جوان ما، که دستيار مسوول حفاظت از اين حيوانات و پرندگان ذی قيمت است، رابطه خارق العاده سه حيوانی که در برابر ما پرسه می زنند را توضيح می دهد:

"جاز گربه ای بود که با لقاح مصنوعی متولد شد. او از يک گربه خانگی به دنيا آمده اما يک گربه وحشی آفريقايی است. اين نخستين حيوانی است که به کمک اين فن آوری (تکنيک انتقال جنين ميان گونه ها) متولد می شود."

وی با اشاره به قفس ديگری که در سمت راست قرار داشت ادامه داد: "ما جاز را کلون کرديم و ديتو به دنيا آمد و يک بار ديگر جاز را کلون کرديم و مايلز متولد شد."

جاز و ديتو و مايلز هر سه از لحاظ ژنتيکی نمونه عينی هم هستند، و هرسه از دسته کوچکی از سلول ها سرچشمه می گيرند.

اين مرکز به ندرت بازديدکننده می پذيرد اما وقتی کسی از محيط بيرون می شود حرکات او به دقت تحت نظارت است.

علت آن نه تنها تامين ايمنی بازديد کننده، بلکه همچنين حفاظت از بسياری از حيوانات نادر و در معرض خطری است که در آن پناه داده شده اند.

مخازن نيتروژن
منجمد شده برای نسل های آينده: اين مخازن حاوی سلول بيش از هزار گونه در معرض خطر است

برای پرنده ای مثل مرغ ماهيخوار ميسی سيپی که شمار آن در حيات وحش به کمتر از 200 عدد کاهش يافته، اين مرکز پناهگاهی است که نسل تازه ای از آنها را می توان به وسيله لقاح مصنوعی پرورش داد و بار ديگر به زيستگاه طبيعی شان که همين نزديکی ها واقع است بازگرداند.

اما پيشرفته ترين تحولات علمی در آزمايشگاه هايی در داخل اقامتگاه چوبی و شيک داخل اين مرکز انجام می شود.

دکتر بتسی درسر (Betsy Dresser) که مدير تحقيقات اين بخش است با اشتياق زياد گوشه و کنار به اصطلاح "باغ وحش منجمد" را نشانمان داد.

چيز زيادی برای ديدن وجود ندارد: مجموعه ای از مخزن های نيتروژن مايع که بيش از هر چيز به دبه های شير شباهت دارد.

اما داخل اين مخزن ها، سلول های بيش از هزار گونه مختلف که می توان آنها را برای صدها سال حفظ کرد قرار گرفته است.

دکتر درسر يکی از نی های حاوی بافت سلولی را بالا گرفت و نحوه کار "کشتی نوح" آينده را اينگونه توضيح داد: "وقتی که دمای آن را آنقدر کاهش داديم که مطمئن شديم کرايوپروتکتانت (ماده ای برای حفاظت از صدمه ديدگی سلول ها يا بافت ها حين انجماد) حالت آبکی پيدا کرده، می توانيم فورا آن را داخل نيتروژن مايع بياندازيم و همان زمان است که متابوليسم سلول ها ناگهان متوقف می شود."

نجات گونه ها

به لحاظ نظری تا زمانی که نمونه سلولی يک گونه زيستی در يکی از اين باغ وحش های منجمد در گوشه و کنار جهان نگهداری می شود، انقراض آن گونه ممکن نيست.

خانم درسر گفت: "اگر اين کار را با دايناسورها کرده بوديم...سلول های آنها حالا زنده بود."

دکتر بتسی درسر
 وحشتناک نبود اگر زيستگاه ها حفظ می شد، اما می ديديم حيوانات آنها همه منقرض شده است؟
 
دکتر بتسی درسر

گوريل ها، ببرهای سوماترا و آهوی کوهی بونگو از جمله گونه هايی هستند ک سلول های آنها به صورت منجمد در اين مرکز نگهداری می شوند.

ران فورمن، مدير کل موسسه آدوبان (Audubon Nature Institute) که همچنين جاذبه های تجاری مثل باغ وحش و آکواريوم نيواورليانز را اداره می کند، گفت هرچند اين موسسه هميشه از کمک های اهدايی استقبال می کند اما چندين پيشنهاد پرسود صاحبان حيوانات خانگی برای کلون کردن آنها را رد کرده است.

وی گفت: "ما سعی داريم به کمک علوم گونه ها را برای نسل آينده نجات دهيم. با گذشت زمان تعداد بيشتری از باغ وحش ها درگير اين پروژه می شوند. برای نجات اين گونه ها و بازگرداندن آنها به زيستگاه هايشان، همکاری هايی در سراسر جهان در جريان است."

از تکنولوژی تحسين برانگيز اين موسسه که بگذريم، برخی از طرفداران حفاظت از حيات وحش ابراز نگرانی کرده اند که باغ وحش های منجمد باعث انحراف توجه از حفظ زيستگاه های طبيعی می شود.

اگر می توان حيوانات را در لوله های آزمايشگاهی حفظ کرد، چرا نگران زادگاه اصلی آنها باشيم؟

اما دکتر درسر پافشاری می کند که بهترين و مطمئن ترين راه برای جلوگيری از سير آهسته حيوانات به سوی پرتگاه انقراض، اتخاذ رويکردی دوجانبه است.

او گفت: "اميدوارم اروپايی ها در آينده بيشتر به اين فن آوری روی بياورند. اين يک سوپاپ اطمينان است."

"وحشتناک نبود اگر زيستگاه ها حفظ می شد، اما می ديديم حيوانات آنها همه منقرض شده است؟"

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران