BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 03:31 گرينويچ - سه شنبه 10 ژانويه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نتايج همانندسازی ژنتيکی دانشمند کره جنوبی تقلبی بود
 
هوانگ وو-سوک
تازه ترين يافته های هيات تحقيق دکتر هوانگ را بيش از پيش بی اعتبار می کند
يک هيات دانشگاهی در کره جنوبی می گويد که مقالات دکتر هوانگ وو-سوک، دانشمند اين کشور و تيم او در زمينه همانندسازی جنين انسان و سلول های پايه که به عنوان پيشرفتی بزرگ معرفی شده بود جعلی بوده است.

کارشناسان دانشگاه ملی سئول روز سه شنبه گفتند که هيچ نوع داده هايی در تاييد صحت مقالات آقای هوانگ درباره همانندسازی جنين و سلول های پايه انسانی وجود ندارد.

اين هيات گفت که دکتر هوانگ و تيمش عمدا در پی فريب دادن ساير دانشمندان و عموم مردم بوده اند.

اما هيات تحقيق دانشگاه سئول گفت شواهد لازم برای تاييد ادعای دکتر هوانگ در مورد خلق نخستين سگ همانندسازی شده ژنتيکی را به دست آورده است.

آن دو مقاله علمی در سال های 2004 و 2005 عرضه شده بود.

دکتر هوانگ در مقاله ای که در سال 2004 در مجله آمريکايی "ساينس" منتشر شد ادعا کرد که او و تيم پژوهشگران تحت نظرش موفق به توليد سلول پايه از جنين انسان شده اند که در آن زمان يک پيشرفت عمده علمی توصيف شد.

بيانيه صادره هيات نه نفره تحقيق دانشگاه سئول که يک ماه گذشته را صرف بررسی مطالعات دکتر هوانگ کرده بود نوشت: "سلول پايه شماره يک که در سال 2004 در مجله ساينس منتشر شد از جنين همانندسازی شده انسان به دست نيامده بود."

براساس اين گزارش تيم دکتر هوانگ "هيچ گواهی برای اثبات اين موضوع نداشت که سلول های پايه جنينی همانندسازی شده را خلق کرده است."

شک و ترديدها درباره ادعاهای دکتر هوانگ ابتدا سال گذشته پديدار شد.

هيات تحقيق دانشگاه سئول که دکتر هوانگ از آن استعفا کرده است در گزارشی مقدماتی در ماه دسامبر گفته بود که دکتر هوانگ نتايج يک تحقيق ديگر را جعل کرده بود.

اين هيات گفت نمی تواند هيچ يک از 11 مجموعه سلول پايه ای را که دکتر هوانگ ادعا می کرد بر ساختار ژنتيکی بيماران منطبق است پيدا کند.

اکنون انتظار می رود که مقام های دادستانی نيز تحقيقاتی را در اين مورد آغاز کنند.

 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران