BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 04:09 گرينويچ - سه شنبه 20 ژوئن 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نگرانی نسبت به خطر انقراض پاندا 'بی پايه' است
 

 
 
پاندا
تخمين های قبلی شمار اين حيوان را در حدود هزار عدد رقم می زد
تحقيقات تازه حاکی است که نگرانی ها در اين زمينه که پاندای بزرگ چين در آستانه انقراض قرار دارد احتمالا بی پايه است.

دانشمندان معتقدند که جمعيت پانداها در مطالعات و بررسی های قبلی کمتر از تعداد واقعی تخمين زده شده است و هم اکنون احتمالا حداکثر سه هزار پاندا در حيات وحش زيست می کند.

آنها در شماره جاری نشريه "بيولوژی" می نويسند اگر تدابير محافظتی جاری ادامه يابد می توان اميدوار بود که جمعيت پانداها در مناطق حفاظت شده حتی بيشتر شود.

زيستگاه پانداها زمانی در سراسر چين پراکنده بود اما اکنون تنها به نواحی سرسبز کوهستانی اين کشور محدود می شود.

بقای اين حيوان به آرمان جنبش حفاظت از محيط زيست بدل شده و باعث جلب توجه جهانی شده است.

پانداهای بزرگ اکنون مدت های مديد است که در اثر شکار غيرقانونی و همچنين قطع درختان جنگل تهديد می شوند و جمعيت آنها در دهه 1980 درپی نابودی گسترده جنگل های خيزران متحمل ضربه شديدی شد.

شمار آنها در طبيعت در حدود هزار عدد رقم زده می شد اما ماهيت فراًر و محتاط اين حيوان انجام يک سرشماری دقيق را مشکل کرده است.

مطالعات قبلی با استفاده از شيوه های متعارف انجام می شد اما محققان چينی و بريتانيايی اين بار با استفاده از يک تکنيک پيشرفته و تحليل دی اِن اِی به دست آمده از مدفوع پانداها به مطالعه جمعيت آن پرداخته اند.

نتايج دال بر آن است که هم اکنون در حدود 66 پاندا در يک مرکز مهم تحت حفاظت پانداها موسوم به وانگلانگ در استان سيچوان زيست می کنند که دو برابر رقمی است که در مطالعه سال 1998 تخمين زده شده بود.

اين مطالعه همچنين شواهدی فراهم می کند داير بر اينکه جمعيت پانداهای اين زيستگاه در اين دوره از لحاظ ژنتيکی آسيبی نديده است؛ يعنی هيچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد آنها در اثر جفتگيری درون خانوادگی دچار ضعف تنوع ژنتيکی شده اند به طوری که بقای آنها در درازمدت در خطر باشد.

پژوهشگران در شماره جاری "بيولوژی" نوشتند: "بنابراين به نظر می رسد که در صورت حل مساله حفاظت زيستگاهی، اتخاذ تدابير اجتماعی-اقتصادی در سطح بومی و نظارت جمعيتی، شمار پاندای بزرگ در وانگلانگ توانايی بالقوه برای بهبود را دارد."

آنها براساس يافته های وانگلانگ تخمين زدند که محتمل است 2500 تا 3000 پاندای بزرگ در سراسر چين وجود داشته باشد.

آنها می افزايند که اين خبری خوب برای آينده اين حيوان است البته تا زمانی که ممنوعيت دولتی بر شکار و قطع جنگل در زيستگاه های پاندای بزرگ برقرار باشد.

 
 
مطالب مرتبط
نرم افزاری برای تحريک جنسی پانداها
گرينويچ 26/11/2002 | دانش و فن
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران