BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 03:59 گرينويچ - جمعه 08 سپتامبر 2006 - 17 شهریور 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
سياره مشابه زمين احتمالا در جهان فراوان است
 
تصوير خيالی از يک سياره خارج از منظومه شمسی - از رصدخانه جنوبی اروپايی
منجمان تاکنون وجود تقريبا 200 سياره خارجی را با شيوه های غيرمستقيم استنباط کرده اند
يک مطالعه تازه نتيجه گيری کرده است که سيارات مشابه زمين که حول ساير ستاره ها می گردند احتمالا بسيار متداول تر از آن هستند که تصور می شد.

اکثر قريب به اتفاق سياراتی که تاکنون در اطراف ساير ستاره ها کشف شده اند از نوع غول های گازی مانند مشتری يا کيوان هستند که اين به دليل ضعف تکنيک های کنونی برای يافتن کرات کوچکتر در نقاط دور دست است.

اما تحليلی توسط دانشمندان در آمريکا نشان می دهد که يک سوم اين منظومه های حاوی سيارات غول پيکر همچنين ممکن است حاوی سياراتی مانند زمين باشند.

جزئيات اين تحقيق در تازه ترين شماره مجله "ساينس" چاپ شده است.

اين مطالعه بر نوعی از منظومه ها متمرکز است که حاوی به اصلاح "مشتری های داغ" هستند. اين اجرام غول پيکر به فاصله خيلی کم از ستاره مرکزی می گردند - در مواردی حتی نزديکتر از عطارد (تير) به خورشيد.

تکنيکی که هم اکنون از آن برای يافتن سيارات دوردست استفاده می شود در واقع وجود آنها را به طور غيرمستقيم با رديابی تاثير جاذبه اين اجرام بر ستاره مرکزی استنباط می کند. به همين دليل احتمال يافتن سيارات غول پيکری که نزديک به ستاره مادر می گردند بيشتر است چرا که اثر جاذبه آنها بسيار مشخص تر است.

تصور می شود اين مشتری های داغ به هنگام تشکيل منظومه به سمت ستاره مرکزی کشيده شده باشند.

در اين مرحله، منظومه ای که درحال تکامل است، آکنده از سيارک ها، اجرام يخی و سنگی و گاز در "صفحه (ديسک) پيش سياره ای" است.

يک غول گازی که در داخل اين صفحه قرار داشته باشد تلاطم زيادی در آن ايجاد می کند. اما اينکه اين پديده دقيقا چگونه بر تکامل منظومه اثر می گذارد موضوع بحث و اختلاف نظر است.

تصويری ساختگی از زمين و مشتری
منظومه ها می توانند شکل های مختلفی به خود بگيرند

در گذشته محققان پيشنهاد کرده اند که مهاجرت غول های گازی به طرف ستاره مرکزی يا باعث می شود مواد موجود در ديسک خورده شود يا به فضای خارج پرت شود.

آوی مَندِل از دانشگاه ايالتی پنسيلوانيا و از نويسندگان اين مقاله علمی گفت: "مسلما پراکندگی وجود دارد، اما يکی از چيزهايی که مردم تاکنون به حساب نمی آوردند گاز فشرده ای بود که در اين ديسک های پيش سياره ای وجود داشت."

"اين گاز فراهم کننده نيرويی است که باعث حرکت سيارات عظيم الجثه به طرف مرکز منظومه می شود اما همچنين از شدت پراکندگی و پخش شدن ذرات می کاهد و اجازه می دهد اين خاک و خاشاک در مدار ستاره مرکزی باقی بمانند."

"آنها در مدارهای پرهرج و مرج و اغلب بسيار پهن می مانند؛ اما معمولا اگر برای ميليون ها سال در منظومه باقی بمانند، آرام می گيرند و به مداری مدور بازمی گردند و آنجا می توانند با ساير اجرام ترکيب شوند و به شکل سيارات کامل در آيند."

منطقه مسکونی

محققان به سرپرستی شان ريموند از دانشگاه ايالتی کلورادو در بولدر مهاجرت غول های گازی در منظومه های درحال شکل گيری را با کامپيوتر شبيه سازی کردند.

آنها کار را با بيش از هزار جرم مجازی به اندازه ماه از جنس سنگ و يخ آغاز کردند و در حدود 200 ميليون سال تکامل سياره ای را شبيه سازی کردند.

اين تيم نتيجه گيری کرد که از هر سه منظومه شناخته شده تقريبا يکی می تواند حاوی سيارات مشابه زمين در مناطق قابل سکونت منظومه يعنی در مدارهای دورتر از مشتری های داغ باشد.

 شبيه سازی های ما نشان می دهد که می توانيد يک سياره غول پيکر را همانجا که مشتری در منظومه ما قرار دارد شکل بدهيد و آن را به بخش های داخلی تر منظومه به حرکت در آوريد. سياراتی مانند زمين هنوز می توانند در خارج از (بيرون مدار غول ها) شکل بگيرند - البته به شرطی که خيلی به سيارات غول پيکر نزديک نشوند
 
آوی مندل

ناحيه قابل سکونت منطقه ای از منظومه است که نه خيلی داغ است و نه خيلی سرد به طوری که آب در سطح کره نه بخار می شود و نه منجمد، و می تواند درحالت مايع باقی بماند.

آوی مندل به سايت خبری بی بی سی گفت: "شبيه سازی های ما نشان می دهد که می توانيد يک سياره غول پيکر را همانجا که مشتری در منظومه ما قرار دارد شکل بدهيد و آن را به بخش های داخلی تر منظومه به حرکت در آوريد. سياراتی مانند زمين هنوز می توانند در خارج از آن (بيرون مدار غول ها) شکل بگيرند - البته به شرطی که خيلی به سيارات غول پيکر نزديک نشوند."

"اگر خيلی نزديک شويد، غول گازی مواد را به سمت بيرون پراکنده خواهد کرد. اما اگر به اندازه کافی دور باشيد، مواد (موجود در ديسک) می توانند به کرات بدل شوند."

اين محققان می گويند که سيارات مشابه زمين در مناطق قابل سکونت در حضور مقدار زيادی آب شکل می گيرند.

اگر اين نظريه درست باشد در آن صورت احتمال آنکه سيارات شبيه به زمين - که در مناطق قابل سکونت دور می زنند - پوشيده از اقيانوس ها باشند بيشتر می شود؛ که همه عناصر ضروری برای پيدايش حيات را فراهم می آورد.

دکتر ريموند گفت: "ما اکنون فکر می کنيم که دسته تازه ای از سيارات پوشيده از اقيانوس ها - و احتمالا قابل سکونت - در منظومه های شمسی بی شباهت به منظومه ما وجود دارند."

شبيه سازی ها همچنين نشان داد که کرات سنگی موسوم به "زمين های داغ" اغلب در داخل مدار مشتری های داغ شکل می گيرند.

تيمی از دانشگاه کاليفرنيا در برکلی قبلا يک چنين نمونه ای را يافته است که به فاصله فقط 5/3 ميليون کيلومتر از ستاره مرکزی دور می زند. فاصله زمين از خورشيد 150 ميليون کيلومتر است.

 
 
پلوتون از منظومه شمسی جدا شدپلوتون
پلوتون از این پس یک کوتوله يخی است
 
 
پلوتون از منظومه شمسی جدا شدپلوتون
پلوتون عنوان سیاره را از دست داد
 
 
حلقه های اورانوسعالم سيارات
کشف تازه: سياره هفتم منظومه شمسی صاحب حلقه ای آبی رنگ است
 
 
تصوير خيالی از افق های جديد بر پلوتونپلوتون
راهنمای ماموريت 'افق های جديد' به پلوتون
 
 
مريخعلمی
سياره سرخ به زمين نزديک می شود
 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران