آگهی استخدام تهیه کننده برای برنامه دری

بخش بی بی سی برای افغانستان برای برنامه دری خود در لندن به تهیه کننده ضرورت دارد.

بخش بی بی سی برای افغانستان به صورت روزانه به زبانهای پشتو و دری برای افغانستان و منطقه نشرات دارد. این برنامه ها شامل خبر و مسائل جاری، برنامه های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی است.

به عنوان تهیه کننده، وظیفه شما تحقیق آماده سازی و تهیه مواد به زبان دری به شکل گزارشهای رادیویی، مطالب قابل نشر بر روی سایت فارسی و دیگر اشکال رسانه ای است. وظایف دیگر شامل انجام مصاحبه، اجرای برنامه و گردانندگی مباحث خواهد بود. کار ترجمه و آماده سازی مواد به صورت سریع و صحیح برای پخش رادیویی یا نشر انترنتی نیز شامل وظایف یک تهیه کننده رادیو است.

تهیه کننده برنامه های دری رادیو باید به زبان دری به عنوان زبان اول خود تسلط کامل داشته باشد و در عین حال زبان انگلیسی را نیز در سطح عالی بداند. بر علاوه فهم عمیق مسائل جاری افغانستان، منطقه و جهان، درک بازار رسانه ای در منطقه نیز ضروریست.

تهیه کننده رادیو باید در سطح لیسانس یا معادل آن تحصیلات داشته باشد و داشتن تجربه اخیر و مربوط به فعالیتهای ژورنالیستی یک امتیاز مهم در استخدام محسوب میشود. همچنین مهارت قوی در استفاده از کمپیوتر، تایپ دری و همچنین دانش و تجربه استفاده از انترنت و توانایی لازم برای تطبیق در محیط کاری پویا و دینامیک از شرایط استخدام تهیه کننده رادیوست. علاوه بر اینها، داشتن صدای مناسب برای کار در رادیو ضرور است.

متقاضیانی که در مرحله اول بررسی درخواست ها انتخاب شوند، به آزمون کتبی و مصاحبه های حضوری دعوت خواهند شد.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و پر کردن فورم درخواستی به این آدرس انترنتی مراجعه نمایید :

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=32273

ویا در افغانستان برای بدست آوردن فورم درخواستی لطفا با دفتر بی بی سی درکابل درتماس شوید:

BBC World Service Telephone: 0202202300