اختلال در به روزرسانی سایت فارسی بی بی سی

به منظور بالا بردن میزان پایداری و بهبود عملکرد نرم افزارهای مورد استفاده برای به روزرسانی وبسایت های سرویس جهانی بی بی سی صبح روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۱۱ (۱۲ بهمن ۱۳۸۹) رایانه های سرویس دهنده این وبسایت ها در دسترس نخواهد بود.

از این رو، به روز رسانی وبسایت های سرویس جهانی، از جمله سایت فارسی بی بی سی، بین ساعت های ۶:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح به وقت گرینویچ (۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به وقت ایران) در روز سه شنبه دچار اختلال خواهد شد.

هر چند ما تلاش خود را خواهیم کرد تا اخبار مهم را به طور محدود در وبسایت منتشر کنیم، ولی از اینکه این اختلال می تواند دسترسی شما را به اخبار محدود کند، پوزش می خواهیم.

سایت فارسی بی بی سی