پادکست برنامه جام جهان نما

حق نشر عکس BBC World Service

در این بخش گزیده ای از برنامه روزانه جام جهان نما از رادیو فارسی بی بی سی، شامل مجموعه ای از اخبار، گزارش و تحلیل به صورت پادکست برای دانلود و اشتراک در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود کنید