استخدام گزارشگر برای برنامه های ویژه افغانستان

بی بی سی گزارشگر مستقر در شهر مزار شریف در افغانستان استخدام می کند. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://careers.bbc.co.uk/fe/tpl_BBC01.asp?newms=jj&id=41855&aid=10281